مرکز تصویربرداری شفا یحیائیان

مرکز تصویربرداری شفا یحیائیان

سونوگرافی,سی تی اسکن,رادیولوژی

  • آدرس تهران - خیابان مجاهدین اسلام - ژاله سابق - روبروی پمپ بنزین
  • تلفن

درباره مرکز تصویربرداری شفا یحیائیان


آدرس مرکز تصویربرداری شفا یحیائیان

  • تهران - خیابان مجاهدین اسلام - ژاله سابق - روبروی پمپ بنزین