گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان

مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - استهبان - بلوار قائم
  • تلفن 07153229004 , 07153229005 , 07153229006 , 07153229007

درباره مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها