مرکز مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان

مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - استهبان - بلوار قائم
  • تلفن 07153229004 , 07153229005 , 07153229006 , 07153229007

درباره مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان
  • فارس - استهبان - بلوار قائم
  • 07153229004 - 07153229005 - 07153229006 - 07153229007
مجوز ها و تاییدیه ها