مرکز تصویربرداری بنکدار

مرکز تصویربرداری بنکدار

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس رشت - بلوار نماز -ساختمان پزشکان جرجانی
  • تلفن 01333730995

درباره مرکز تصویربرداری بنکدار


آدرس مرکز تصویربرداری بنکدار

  • رشت - بلوار نماز -ساختمان پزشکان جرجانی
  • 01333730995