مرکز تصویربرداری دکتر رضایی

مرکز تصویربرداری دکتر رضایی

سونوگرافی

  • آدرس ملایر - ضلع غربی پارک چمران - زیر آزمایشگاه دانش
  • تلفن 08132224433

درباره مرکز تصویربرداری دکتر رضایی


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر رضایی

  • ملایر - ضلع غربی پارک چمران - زیر آزمایشگاه دانش
  • 08132224433