مرکز تصویربرداری دکتر گلشن آرا

مرکز تصویربرداری دکتر گلشن آرا

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس کرمان - خیابان جهاد-ساختمان پزشکان ثامن الائمه
  • تلفن 03432224471

درباره مرکز تصویربرداری دکتر گلشن آرا


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر گلشن آرا

  • کرمان - خیابان جهاد-ساختمان پزشکان ثامن الائمه
  • 03432224471