مرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله اشرفی اصفهانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله اشرفی اصفهانی

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان مولوی - چهارراه مولوی
  • تلفن 02155625555 _02155635252 _02155621889

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله اشرفی اصفهانی


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله اشرفی اصفهانی

  • تهران - خیابان مولوی - چهارراه مولوی
  • 02155625555 _02155635252 _02155621889