مرکز تصویربرداری بیمارستان قطب الدین

مرکز تصویربرداری بیمارستان قطب الدین

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان فخر آباد شرقی 
  • تلفن 07182196342

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان قطب الدین


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان قطب الدین

  • فارس - شیراز - خیابان فخر آباد شرقی 
  • 07182196342