مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای هفتم تیر

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای هفتم تیر

سی تی اسکن,رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - انتهای خیابان شهید رجائی
  • تلفن 02155228580,02155228581

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای هفتم تیر


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهدای هفتم تیر

  • تهران - انتهای خیابان شهید رجائی
  • 02155228580, 02155228581