مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی خیریه دار الشفاء امام مجتبی

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی خیریه دار الشفاء امام مجتبی

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان پیروزی - خیابان شکوفه - خیابان شهیدین نور صالحی - پلاک 136
  • تلفن 02133796566

درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی خیریه دار الشفاء امام مجتبی


آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی خیریه دار الشفاء امام مجتبی

  • تهران - خیابان پیروزی - خیابان شکوفه - خیابان شهیدین نور صالحی - پلاک 136
  • 02133796566