مرکز تصویربرداری بیمارستان عالی نسب

مرکز تصویربرداری بیمارستان عالی نسب

سونوگرافی,سنگ شکن,رادیولوژی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک ارم
  • تلفن 04132305915

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان عالی نسب


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان عالی نسب

  • آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک ارم
  • 04132305915