مرکز مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی  سجاد

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی سجاد

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - اسلامشهر - خیابان امام سجاد رزافشان - بین کوچه دوم و چهارم
  • تلفن 02156343813

درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی سجاد


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی سجاد
  • تهران - اسلامشهر - خیابان امام سجاد رزافشان - بین کوچه دوم و چهارم
  • 02156343813
مجوز ها و تاییدیه ها