مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان اقبال

مرکز تصویربرداری بیمارستان اقبال

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران – خیابان آذربایجان – تقاطع خیابان رودکی – بیمارستان اقبال
  • تلفن 02166832765 , 02166832765

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان اقبال


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان اقبال
  • تهران – خیابان آذربایجان – تقاطع خیابان رودکی – بیمارستان اقبال
  • 02166832765 - 02166832765
مجوز ها و تاییدیه ها