اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویربرداری دکتر سمیع شیراز

مرکز تصویربرداری دکتر سمیع شیراز

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان شهید فقیهی - کوچه 3 - پلاک 4
  • تلفن 07132350380

درباره مرکز تصویربرداری دکتر سمیع شیراز


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر سمیع شیراز

  • فارس - شیراز - خیابان شهید فقیهی - کوچه 3 - پلاک 4
  • 07132350380