مرکز تصویربرداری بیمارستان سوم شعبان دماوند

مرکز تصویربرداری بیمارستان سوم شعبان دماوند

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - دماوند - خیابان شریعتی - روبروی شهرداری
  • تلفن 02176319781,02176319783

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان سوم شعبان دماوند


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان سوم شعبان دماوند

  • تهران - دماوند - خیابان شریعتی - روبروی شهرداری
  • 02176319781, 02176319783