مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - سرآسیاب - مهر آباد جنوبی - مقابل پایگاه یکم شکاری
  • تلفن 02166636801 , 02166636806

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی
  • تهران - سرآسیاب - مهر آباد جنوبی - مقابل پایگاه یکم شکاری
  • 02166636801 - 02166636806
مجوز ها و تاییدیه ها