مرکز تصویربرداری بیمارستان میرزا کوچک خان

مرکز تصویربرداری بیمارستان میرزا کوچک خان

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان استاد نجات اللهی شمالی
  • تلفن 02188897761,02188897764

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان میرزا کوچک خان


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان میرزا کوچک خان

  • تهران - خیابان استاد نجات اللهی شمالی
  • 02188897761, 02188897764