مرکز تصویربرداری خدیوی لیلا

مرکز تصویربرداری خدیوی لیلا

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس نوشهر _ میدان آزادی -پاساژ شاهرخ
  • تلفن 01152333360,01152339932

درباره مرکز تصویربرداری خدیوی لیلا


آدرس مرکز تصویربرداری خدیوی لیلا

  • نوشهر _ میدان آزادی -پاساژ شاهرخ
  • 01152333360, 01152339932