مرکز مرکز سنجش تراکم استخوان

مرکز سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان

  • آدرس تهران - سهروردی - آپادانا مرکز و شرق تهران منطقه 7
  • تلفن 02188749497

درباره مرکز سنجش تراکم استخوان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز سنجش تراکم استخوان
  • تهران - سهروردی - آپادانا مرکز و شرق تهران منطقه 7
  • 02188749497
مجوز ها و تاییدیه ها