گفتگوهای من
مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی حاج عبدالوهاب تهرانی

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی حاج عبدالوهاب تهرانی

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان هنگام - بلوار دلاوران - آزادگان شمالی (جنب پارک)
  • تلفن 02177448081

درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی حاج عبدالوهاب تهرانی


آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی حاج عبدالوهاب تهرانی

  • تهران - خیابان هنگام - بلوار دلاوران - آزادگان شمالی (جنب پارک)
  • 02177448081