مرکز تصویربرداری خیریه شهداء لرزاده

مرکز تصویربرداری خیریه شهداء لرزاده

سی تی اسکن,رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان خراسان - خیابان لر زاده - چهار راه اتابک
  • تلفن 02133132022,02133132023

درباره مرکز تصویربرداری خیریه شهداء لرزاده


آدرس مرکز تصویربرداری خیریه شهداء لرزاده

  • تهران - خیابان خراسان - خیابان لر زاده - چهار راه اتابک
  • 02133132022, 02133132023