مرکز مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی خصوصی پیامبر

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی خصوصی پیامبر

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - اشرفی اصفهانی - نبش خیابان آزاده - روبروی بلوار پونک - نبش خیابان ازادی
  • تلفن 02144418885 , 02144418888

درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی خصوصی پیامبر


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی خصوصی پیامبر
  • تهران - اشرفی اصفهانی - نبش خیابان آزاده - روبروی بلوار پونک - نبش خیابان ازادی
  • 02144418885 - 02144418888
مجوز ها و تاییدیه ها