اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویربرداری ولی عصر - گودرزی فر

مرکز تصویربرداری ولی عصر - گودرزی فر

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - مرودشت - خیابان انقلاب
  • تلفن 7282224245

درباره مرکز تصویربرداری ولی عصر - گودرزی فر


آدرس مرکز تصویربرداری ولی عصر - گودرزی فر

  • فارس - شیراز - مرودشت - خیابان انقلاب
  • 7282224245