مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی

مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس اردبیل - سرچشمه - کوجه شمس - ساختمان بابک
  • تلفن 04533248111

درباره مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی


آدرس مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی

  • اردبیل - سرچشمه - کوجه شمس - ساختمان بابک
  • 04533248111