گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی

مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اردبیل - سرچشمه - کوجه شمس - ساختمان بابک
  • تلفن 04533248111

درباره مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها