مرکز مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی

مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اردبیل - سرچشمه - کوجه شمس - ساختمان بابک
  • تلفن 04533248111

درباره مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویر برداری دکتر عزیز وثوقی
  • اردبیل - سرچشمه - کوجه شمس - ساختمان بابک
  • 04533248111
مجوز ها و تاییدیه ها