مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان خانواده (ارتش)

مرکز تصویربرداری بیمارستان خانواده (ارتش)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - شریعتی - روبروی خیابان بهار شیراز - خیابان کاج
  • تلفن 02177603100

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان خانواده (ارتش)


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان خانواده (ارتش)
  • تهران - شریعتی - روبروی خیابان بهار شیراز - خیابان کاج
  • 02177603100
مجوز ها و تاییدیه ها