مرکز تصویربرداری دکتر سعید کسرائی

مرکز تصویربرداری دکتر سعید کسرائی

سونوگرافی,ام.آر.آی

  • آدرس ایلام - پشت حوزه علمیه - کوچه ادیب
  • تلفن 08433367090,08433367091

درباره مرکز تصویربرداری دکتر سعید کسرائی


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر سعید کسرائی

  • ایلام - پشت حوزه علمیه - کوچه ادیب
  • 08433367090, 08433367091