مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت جم شهری

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت جم شهری

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس بوشهر - جم - خیابان رازی
  • تلفن 07727622298

درباره مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت جم شهری


آدرس مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت جم شهری

  • بوشهر - جم - خیابان رازی
  • 07727622298