مرکز تصویربرداری بیمارستان هدایت

مرکز تصویربرداری بیمارستان هدایت

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان یخچال - خیابان هدایت
  • تلفن 02122544173,02122544176

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان هدایت


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان هدایت

  • تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان یخچال - خیابان هدایت
  • 02122544173, 02122544176