گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان هدایت

مرکز تصویربرداری بیمارستان هدایت

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان یخچال - خیابان هدایت
  • تلفن 02122544173 , 02122544176

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان هدایت


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان هدایت
  • تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان یخچال - خیابان هدایت
  • 02122544173 - 02122544176
مجوز ها و تاییدیه ها