مرکز تصویربرداری دکتر کاتبی شیراز

مرکز تصویربرداری دکتر کاتبی شیراز

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان زند-روبروی مهندسی -ساختمان یاس
  • تلفن 07132335304

درباره مرکز تصویربرداری دکتر کاتبی شیراز


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر کاتبی شیراز

  • شیراز-خیابان زند-روبروی مهندسی -ساختمان یاس
  • 07132335304