مرکز تصویر برداری مرکزی برازجان

مرکز تصویر برداری مرکزی برازجان

رادیولوژی

  • آدرس بوشهر - دشتستان - برازجان - میدان هفده شهریور -خیابان بیمارستان - ابتدای بلوار شهید مزارعی
  • تلفن 07734258913

درباره مرکز تصویر برداری مرکزی برازجان


آدرس مرکز تصویر برداری مرکزی برازجان

  • بوشهر - دشتستان - برازجان - میدان هفده شهریور -خیابان بیمارستان - ابتدای بلوار شهید مزارعی
  • 07734258913