مرکز تصویربرداری - دکتر سرحدی

مرکز تصویربرداری - دکتر سرحدی

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - حدفاصل خیابان شهید فقیهی و هفت تیر - روبروی آزمایشگاه دکتردانشبد - ساختمان فروردین - طبقه 2
  • تلفن 07132317050,09178059208

درباره مرکز تصویربرداری - دکتر سرحدی


آدرس مرکز تصویربرداری - دکتر سرحدی

  • فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی - حدفاصل خیابان شهید فقیهی و هفت تیر - روبروی آزمایشگاه دکتردانشبد - ساختمان فروردین - طبقه 2
  • 07132317050, 09178059208