گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری (کاظمی یزدی سابق)

مرکز تصویربرداری (کاظمی یزدی سابق)

رادیولوژی

  • آدرس تهران - خیابان شهید نامجو - کوچه اسفندیاری
  • تلفن 02177504912

درباره مرکز تصویربرداری (کاظمی یزدی سابق)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری (کاظمی یزدی سابق)
  • تهران - خیابان شهید نامجو - کوچه اسفندیاری
  • 02177504912
مجوز ها و تاییدیه ها