مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صدیقی و بخت اور

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صدیقی و بخت اور

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - روبروی خیابان پاکستان - پلاک 338
  • تلفن 02188747067

درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صدیقی و بخت اور


آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صدیقی و بخت اور

  • تهران - خیابان شهید بهشتی - روبروی خیابان پاکستان - پلاک 338
  • 02188747067