مرکز مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز امیر

مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز امیر

سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان قزوین - خیابان شهید سلیمان - چهار راه حسام الدین
  • تلفن 02166696446

درباره مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز امیر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز امیر
  • تهران - خیابان قزوین - خیابان شهید سلیمان - چهار راه حسام الدین
  • 02166696446
مجوز ها و تاییدیه ها