مرکز مرکز تصویر برداری بیمارستان آیت اله کاشانی

مرکز تصویر برداری بیمارستان آیت اله کاشانی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تهران - فلکه دوم خزانه بخارائی
  • تلفن 0215551131 , 0215551136

درباره مرکز تصویر برداری بیمارستان آیت اله کاشانی


آدرس مرکز تصویر برداری بیمارستان آیت اله کاشانی
  • تهران - فلکه دوم خزانه بخارائی
  • 0215551131 - 0215551136
مجوز ها و تاییدیه ها