مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید اکبر آبادی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید اکبر آبادی

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان مولوی - ایستگاه باغ فردوس
  • تلفن 02155606034

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید اکبر آبادی


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید اکبر آبادی

  • تهران - خیابان مولوی - ایستگاه باغ فردوس
  • 02155606034