مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان ایرانشهر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ایرانشهر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان شهید جواد کارگر
  • تلفن 02177608061 , 02177608069

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ایرانشهر


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان ایرانشهر
  • تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان شهید جواد کارگر
  • 02177608061 - 02177608069
مجوز ها و تاییدیه ها