مرکز مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز بهپویان

مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز بهپویان

سونوگرافی

  • آدرس تهران - شهرک ولیعصر - خیابان حیدری - خیابان یاران - اول جلالی جنوبی - شماره 20
  • تلفن 02166237057

درباره مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز بهپویان


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز بهپویان
  • تهران - شهرک ولیعصر - خیابان حیدری - خیابان یاران - اول جلالی جنوبی - شماره 20
  • 02166237057
مجوز ها و تاییدیه ها