بیمارستان امیرالمومنین گناوه

بیمارستان امیرالمومنین گناوه

سونوگرافی,رادیولوژی,سی تی اسکن

  • آدرس بوشهر - شهرستان گناوه - بعداز پلیس راه - بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع)
  • تلفن 07733134616,07733134617

درباره بیمارستان امیرالمومنین گناوه


آدرس بیمارستان امیرالمومنین گناوه

  • بوشهر - شهرستان گناوه - بعداز پلیس راه - بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع)
  • 07733134616, 07733134617