گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربداری دکتر برفه ای ممسنی

مرکز تصویربداری دکتر برفه ای ممسنی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - نور اباد ممسنی - بلوار بسیج - کوچه هنرستان
  • تلفن 07134223818

درباره مرکز تصویربداری دکتر برفه ای ممسنی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها