سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان لقمان حکیم تهران

پزشکی عمومی

  • آدرس تهران - خیابان کارگر جنوبی-چهارراه لشگر- خیابان مخصوص-بیمارستان لقمان حکیم
  • تلفن 02155419005

درباره بیمارستان لقمان حکیم تهران


این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1345با ظرفیت 450 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 410 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نوزادان ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ پوست ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬روماتولوژی٬ مسمومیت ٬ ریه ٬ CCU ٬ ICU ٬ عفونی‌، و بخش مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی و اورژانس با ۴۰ تخت از جمله بخش‌ها و امکانات بیمارستان است‌.

تعداد تخت

375

بخش های بستری بیمارستان لقمان حکیم تهران

چشم-ccu-ICU OR

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تالاسمی-لیبر-تخت زایمان-دیالیز-بستری اورژانس-سرپایی اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان لقمان حکیم تهران

درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )--درمانگاه قلب-درمانگاه کاردرمانی-درمانگاه روانکاوی-درمانگاه رژیم درمانی-درمانگاه تنظیم خانواده-درمانگاه داخلی کلیه ( نفرولوژی )-نازائی -فوق تخصص ریه اطفال-پزشکی ورزشی -بینایی سنجی-دیابت- درمانگاه فوق تخصص -اطفال کلیه-درمانگاه فوق تخصص -اطفال نورلوژی-درمانگاه فوق تخصص -اطفال عفونی-درمانگاه فوق تخصص -اطفال غدد-درمانگاه فوق تخصص -اطفال خون شناسی-روانشناسی بالینی-مسمومیت های بالینی وپزشکی قانونی-رادیوتراپی وانکولوژی-فوق تخصص قلب اطفال

بخش های پاراکلینیک بیمارستان لقمان حکیم تهران

درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )--درمانگاه قلب-درمانگاه کاردرمانی-درمانگاه روانکاوی-درمانگاه رژیم درمانی-درمانگاه تنظیم خانواده-درمانگاه داخلی کلیه ( نفرولوژی )-نازائی -فوق تخصص ریه اطفال-پزشکی ورزشی -بینایی سنجی-دیابت- درمانگاه فوق تخصص -اطفال کلیه-درمانگاه فوق تخصص -اطفال نورلوژی-درمانگاه فوق تخصص -اطفال عفونی-درمانگاه فوق تخصص -اطفال غدد-درمانگاه فوق تخصص -اطفال خون شناسی-روانشناسی بالینی-مسمومیت های بالینی وپزشکی قانونی-رادیوتراپی وانکولوژی-فوق تخصص قلب اطفال

پزشکان همکار در بیمارستان لقمان حکیم تهران
دکتر تورج زرگرالهی
گیاهان دارویی

آدرس بیمارستان لقمان حکیم تهران

  • تهران - خیابان کارگر جنوبی-چهارراه لشگر- خیابان مخصوص-بیمارستان لقمان حکیم
  • 02155419005