دکتر سودابه درویش
90% کاملا راضی 374 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب رشادی
67% کاملا راضی 191 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس سلگی
92% کاملا راضی 143 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر معصومه مرادی
91% کاملا راضی 235 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پروانه جهانشاهی
94% کاملا راضی 1093 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
89% کاملا راضی 815 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
97% کاملا راضی 733 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پرویندخت حیدری
62% کاملا راضی 280 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - شهرستان بجستان -میدان طالقانی
  • تلفن 05156522800 , 05156522801 , 05156522802 , 05156522803

درباره بیمارستان آیت الله مدنی بجستان


تعداد تخت

26

بخش های بستری بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

داخلی - اطفال - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

زایشگاه - اتاق عمل - لیبر - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها