بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - شهرستان بجستان -میدان طالقانی
  • تلفن 05156522800 , 05156522801 , 05156522802 , 05156522803

درباره بیمارستان آیت الله مدنی بجستان


تعداد تخت

26

بخش های بستری بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

داخلی - اطفال - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

زایشگاه - اتاق عمل - لیبر - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
  • خراسان رضوی - شهرستان بجستان -میدان طالقانی
  • 05156522800 - 05156522801 - 05156522802 - 05156522803
مجوز ها و تاییدیه ها