اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - شهرستان بجستان -میدان طالقانی
  • تلفن 05156522800, 05156522801, 05156522802, 05156522803

درباره بیمارستان آیت الله مدنی بجستان


تعداد تخت

26

بخش های بستری بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

داخلی -اطفال-جراحی عمومی-جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

زایشگاه-اتاق عمل-لیبر-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه داخلی

آدرس بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

  • خراسان رضوی - شهرستان بجستان -میدان طالقانی
  • 05156522800, 05156522801, 05156522802, 05156522803