بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

بیمارستان تخصصی کودکان

درمانی

  • آدرس سیستان - زاهدان - خیابان آزادی
  • تلفن 05433229688

درباره بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان


تعداد تخت

17

بخش های بستری بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

بستری اطفال

بخش های ستاره دار

تالاسمی - هموفیلی - بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

درمانگاه داخلی - درمانگاه دیابت - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال غدد - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال قلب - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال نوزادان - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال گوارش - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال نورولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال کلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه عمومی - درمانگاه فیزیوتراپی - روانکاوی - درمانگاه فوق تخصصی اطفال عفونی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - خون اطفال - درمانگاه ایمونولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی جراحی اطفال - درمانگاه MMT (ترک اعتیاد)

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی PND - اکوکاردیوگرافی - داروخانه - نوارقلب - آزمایشگاه ژنتیک

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
  • سیستان - زاهدان - خیابان آزادی
  • 05433229688
مجوز ها و تاییدیه ها