سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

پزشکی عمومی

آموزشی,درمانی

  • آدرس اصفهان ، کاشان ، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی ، بیمارستان شهید بهشتی
  • تلفن 03155540026, 03155540027, 03155540029, 03155540028

درباره بیمارستان شهید بهشتی کاشان


بیمارستان شهید بهشتی کاشان ، در سال 1369 ، تاسیس شد . بیمارستان شهید بهشتی کاشان ، مرکز آموزشی و درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 591 تخت خواب فعال دارد . شایان ذکر است که این بیمارستان ، از جمله بیمارستان های عمومی است . همچنین ، زیربنای ساختمان جدید آن ، 40/000 متر مربع می باشد .

تعداد تخت

591

بخش های بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان

درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه فوق تخصصی داخلی ریه - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه فوق تخصصی داخلی روماتولوژی - سنجش تراكم استخوان - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه گوارش - طب فیزیكی - درمانگاه روان پزشكی - پزشكی قانونی - طب هسته ای - داخلی غدد - درمانگاه آلرژی - فیزیوتراپی - سنجش تراكم استخوان - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه عمومی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل بخش اورژانس - ریكاوری در اتاق عمل - ریكاوری در بلوك زایمان - دیالیز - ریكاوری در بلوك زایمان - تخت های بخش اورژانس - شیمی درمانی - IVF - اورژانس سرپایی ( داخلی ) - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

CCU - ICU داخلی - NICU - POST CCU و قلب - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - عفونی - تخت نوزادان - اورولوژی - ارتوپدی - جراحی مغز و اعصاب - ICU جراحی - اورژانس داخلی - PICU - فوق تخصص - اطفال جراحی - فوق تخصص - اطفال غدد - فوق تخصص - اطفال قلب - فوق تخصص - اطفال كلیه ( نفرولوژی ) - فوق تخصص اطفال گوارش - فوق تخصص اطفال نورولوژی - فوق تخصص جراحی ترمیمی - فوق تخصص جراحی توراكس - فوق تخصص اطفال عفونی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - فوق تخصص داخلی كبد و گوارش - فوق تخصصی داخلی روماتولوژی - فوق تخصصی داخلی غدد ( اندوكرینولوژی ) - فوق تخصصی داخلی ریه - پوست - ایمونولوژی ( آلرژی اطفال ) - فوق تخصص جراحی ستون فقرات - داخلی - فوق تخصصی جراحی زانو - پست پارتوم - جراحی فك و صورت - فوق تخصصی هماتولوژی اطفال - LDR - فوق تخصصی جراحی عروق - فوق تخصص ریه اطفال - فوق تخصصی قلب اطفال

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی کاشان

CCU - ICU داخلی - NICU - POST CCU و قلب - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - عفونی - تخت نوزادان - اورولوژی - ارتوپدی - جراحی مغز و اعصاب - ICU جراحی - اورژانس داخلی - PICU - فوق تخصص - اطفال جراحی - فوق تخصص - اطفال غدد - فوق تخصص - اطفال قلب - فوق تخصص - اطفال كلیه ( نفرولوژی ) - فوق تخصص اطفال گوارش - فوق تخصص اطفال نورولوژی - فوق تخصص جراحی ترمیمی - فوق تخصص جراحی توراكس - فوق تخصص اطفال عفونی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - فوق تخصص داخلی كبد و گوارش - فوق تخصصی داخلی روماتولوژی - فوق تخصصی داخلی غدد ( اندوكرینولوژی ) - فوق تخصصی داخلی ریه - پوست - ایمونولوژی ( آلرژی اطفال ) - فوق تخصص جراحی ستون فقرات - داخلی - فوق تخصصی جراحی زانو - پست پارتوم - جراحی فك و صورت - فوق تخصصی هماتولوژی اطفال - LDR - فوق تخصصی جراحی عروق - فوق تخصص ریه اطفال - فوق تخصصی قلب اطفال

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی کاشان

دانا,کمیته امام خمینی,سازمان زندانها,بانک کشاورزی,سپه,آتیه سازان,پارسیان,دی,بانک ملت,کارآفرین,آرمان,معلم,بیمه تکمیلی sos,البرز,بانک ملی,بانک صادرات,بیمه نیروهای مسلح,بانک تجارت,خدمات درمانی,سینا,شرکت نفت,روستایی,خویش فرما,ایرانیان,سایر اقشار,بیمه تامین اجتماعی,جانبازان,ایران

آدرس بیمارستان شهید بهشتی کاشان

  • اصفهان ، کاشان ، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی ، بیمارستان شهید بهشتی
  • 03155540026, 03155540027, 03155540029, 03155540028