بیمارستان احمدیه اصفهان

عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان - خیابان طالقانی - کوی سر تیپ
  • تلفن 03133351560

درباره بیمارستان احمدیه اصفهان


این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1300 با ظرفیت 26 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 13 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس

تعداد تخت

39

بخش های بستری بیمارستان احمدیه اصفهان

ارولوژی - اطفال - ENT - ارتوپدی - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل - post partum - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان احمدیه اصفهان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان احمدیه اصفهان

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان احمدیه اصفهان

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس بیمارستان احمدیه اصفهان
  • اصفهان - خیابان طالقانی - کوی سر تیپ
  • 03133351560
مجوز ها و تاییدیه ها