بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شهر خفر - باب انار
  • تلفن 07154503073

درباره بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر


تعداد تخت

23

بخش های بستری بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

زنان - اطفال - داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

اورژانس - زایمان - اتاق عمل - دیالیز - لیبر - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

داخلی - اطفال - قلب و عروق - زنان - ENT - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

آزمایشگاه - رادیولوژی - NST - داروخانه - ECG - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها