سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شهر خفر - باب انار
  • تلفن 07154503073

درباره بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر


تعداد تخت

23

بخش های بستری بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

زنان-اطفال-داخلی-جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

اورژانس-زایمان-اتاق عمل-دیالیز-لیبر-پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

داخلی-اطفال-قلب و عروق-زنان-ENT-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

داخلی-اطفال-قلب و عروق-زنان-ENT-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه پوست

آدرس بیمارستان خاتم الانبیا شهر خفر

  • فارس - شهر خفر - باب انار
  • 07154503073