بیمارستان زینب اصفهان

عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان -بلوارکشاورز – تقاطع مفتح
  • تلفن 03137777801

درباره بیمارستان زینب اصفهان


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان زینب اصفهان

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان زینب اصفهان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان زینب اصفهان

بیمه های تحت پوشش بیمارستان زینب اصفهان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان زینب اصفهان
  • اصفهان -بلوارکشاورز – تقاطع مفتح
  • 03137777801
مجوز ها و تاییدیه ها