بیمارستان شفا سمنان

عمومی

درمانی

  • آدرس سمنان – بلوارعلم وصنعت – میدان استاندارد
  • تلفن 02333442711 , 02333439465 , 02333442118

درباره بیمارستان شفا سمنان


این بیمارستان وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد و در بهمن ماه ۱۳۷۳آغاز به کار نموده است.

تعداد تخت

112

بخش های بستری بیمارستان شفا سمنان

بخش فوق تخصص جراحی ستون فقرات - بخش ارولوژی - CCU - ICU جنرال - بخش کودکان - بخش جراحی زنان و زایمان - بخش جراحی عمومی - بخش داخلی - بخش چشم - ENT - بخش NICU - بخش فوق تخصص ریه - بخش داخلی اعصاب - بخش نوزادان بیمار - بخش POST CCU - بخش سزارین - بخش جراحی مغز واعصاب

بخش های ستاره دار

تخت زایمان - اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - نوزادان سالم - دیالیز - پست پارتوم

بخش های کلینیکی بیمارستان شفا سمنان

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه چشم - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه فوق ستون فقرات - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی اعصاب - درمانگاه گوش و حلق و بینی - درمانگاه قلب - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی ریه - درمانگاه دندان سازی - درمانگاه بیماریهای عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شفا سمنان

آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - تست ورزش - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - سنگ شکن برون اندامی - nst - اسپیرو متری - اکو - کولونوسکوپی - ادیو متری - الکتر کار دیو گرافی - واکسیناسیون - هولترمانیتورینگ - مامایی - فیزیوتراپی - آزمایشگاه پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شفا سمنان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شفا سمنان
  • سمنان – بلوارعلم وصنعت – میدان استاندارد
  • 02333442711 - 02333439465 - 02333442118
مجوز ها و تاییدیه ها