بیمارستان رازی ماهنشان

عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان - شهرستان ماهنشان - خیابان آیت الله خوئی - بیمارستان رازی
  • تلفن 02436223292 , 02436223293 , 02436223294

درباره بیمارستان رازی ماهنشان


بیمارستان رازی ماهنشان در سال ۱۳۸۴ مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مرکز دارای ۳۲ تخت مصوب میباشد. بخشهای فعال بیمارستان، شامل بخش بستری جنرال با ۱۶ تخت فعال، بخش اورژانس با ۸ تخت، بخش بلوک زایمان با ۴ تخت و اتاق عمل (با ۲ اتاق)، دیالیز(با ۲ تخت)، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی میباشد که بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات مربوطه میباشد. بخش دیالیز در سال ۸۸ افتتاح گردیده و در حال حاضر ۵ بیمار دیالیزی در آن بخش دیالیز میشوند. درمانگاههای تخصصی بیمارستان همه روزه بجز روزهای تعطیل در رشته های تخصصی داخلی، اطفال، زنان ، جراحی و روانپزشکی خدمات تخصصی را به بیماران ارائه میدهد. ساعات فعالیت درمانگاه از ساعت ۱۴-۱۰ میباشد.

تعداد تخت

18

بخش های بستری بیمارستان رازی ماهنشان

- جراحی عمومی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - - - پست پارتوم - لیبر - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - -

بخش های کلینیکی بیمارستان رازی ماهنشان

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اعصاب و روان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان رازی ماهنشان

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان رازی ماهنشان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان رازی ماهنشان
  • زنجان - شهرستان ماهنشان - خیابان آیت الله خوئی - بیمارستان رازی
  • 02436223292 - 02436223293 - 02436223294
مجوز ها و تاییدیه ها