بیمارستان آیت الله کرمی اهواز

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - اهواز - سه راه خرمشهر- خیابان بهاران
  • تلفن 06133777769

درباره بیمارستان آیت الله کرمی اهواز


بیمارستان کرمی اهواز که به نام علامه کرمی نامگذاری شده و وابسته به کمیته امداد امام خمینی می‌باشد با بهره گیری از وجوه شرعی درسال ۱۳۷۲ بعنوان یک بیمارستان عمومی احداث و در سال۱۳۸۱ بعنوان یکی از بیمارستانهای مجهز به امکانات و تجهیزات پزشکی روز مورد بهره برداری قرارگرفت. بموجب ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و براساس دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشیابی بیمارستانهای عمومی، بیمارستان علامه کرمی وابسته به کمیته امداد امام خمینی بموجب امتیازات مکتسبه، به عنوان بیمارستان دارای درجه یک عالی شناخته شده و موفق به اخذ گواهینامه ارزشیابی مراکز درمانی گردیده است.

تعداد تخت

241

بخش های بستری بیمارستان آیت الله کرمی اهواز

NICU-داخلی مردان -جراحی عمومی-ICU جنرال-بخش مردان ccu-مغزو اعصاب ( نورولوژی )- جراحی زنان و زایمان -داخلی یک زنان -داخلی دو زنان -اطفال -جراحی عمومی زنان -جراحی عمومی مردان -ICU جراحی -جراحی گوش و حلق و بینی -عفونی -بخش زنان ccu-نوزادان -جراحی ارولوژی -جراحی مغزو اعصاب -جراحی چشم -جراحی ارتوپدی -ICU داخلی -ccu-ICU

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-پست پارتوم-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله کرمی اهواز

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-جراح مغز و اعصاب -قلب و عروق -عفونی -بینایی سنجی -فیزیوتراپی -شنوایی سنجی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله کرمی اهواز

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-جراح مغز و اعصاب -قلب و عروق -عفونی -بینایی سنجی -فیزیوتراپی -شنوایی سنجی

آدرس بیمارستان آیت الله کرمی اهواز

  • خوزستان - اهواز - سه راه خرمشهر- خیابان بهاران
  • 06133777769