نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهرستان اشنویه - میدان انقلاب - بیمارستان نبی اکرم
  • تلفن 04444622303

درباره بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه


تعداد تخت

54

بخش های بستری بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

اطفال-جراحی زنان و زایمان-داخلی -جراحی عمومی-بخش نوزادان-پست پاتوم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تخت زایمان--دیالیز-تختهای تحت نظر اورژانس-پست پارتوم-لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان

آدرس بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه

  • آذربایجان غربی - شهرستان اشنویه - میدان انقلاب - بیمارستان نبی اکرم
  • 04444622303